XÉT TUYỂN ONLINE

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC

Trường Đại học Hùng Vương thànn phố Hồ Chí Minh nhận đăng ký xét tuyển từ KẾT QUẢ HỌC TẬP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG năm lớp 12, thí sinh có thể dùng điểm trung bình học kỳ 1 hoặc cả năm để đăng ký xét tuyển. Thí sinh vui lòng đọc kĩ và điền đầy đủ thông tin (không để trống hàng nào) theo mẫu sau: 

Tôi cam đoan những thông tin ghi trong phiếu đăng ký xét tuyển là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm và chấp nhận xử lý theo các quy định hiện hành.