Thứ Sáu, Tháng Một 15, 2021
Home Tags Qlbv

Tag: qlbv

TUYỂN SINH 2020: QUẢN LÝ BỆNH VIỆN – NGÀNH HỌC ĐẶC...

Ngành Quản lý bệnh viện (tiếng Anh là Hospital Management) là ngành nghề đào tạo sinh viên cách quản lý một cơ sở chăm sóc sức khỏe (bệnh viện, trung tâm y tế) có hiệu quả như một cơ sở kinh doanh. Đặc thù của loại hình này là liên quan trực tiếp đến sức khỏe và sự sống của con người với mục đích xã hội và nhân văn.

THÔNG DỤNG NHẤT

TIN MỚI