Thứ Sáu, Tháng Một 15, 2021
Home Tags ACCOUNTING

Tag: ACCOUNTING

TUYỂN SINH 2020: KẾ TOÁN – NGÀNH CỦA NHỮNG CON SỐ

Yếu tố “con người” chính là một trong các trọng tâm khi Trường đại học Hùng Vương TP.HCM (HVUH) tiến hành xây dựng chương trình đào tạo ngành Kế toán, việc phối hợp cùng các doanh nghiệp trong quá trình thiết kế chương trình cũng như luôn đặt sinh viên là trung tâm khi triển khai (đào tạo) chương trình cũng góp phần hình thành những cá nhân kiệt xuất.

THÔNG DỤNG NHẤT

TIN MỚI